กู่โพนระฆัง : ฮูปแต้ม สิม สิมอีสาน หอไตร ฮูปแต้มอีสาน มนต์เสน่ห์แห่งพุทธศิลป์แดนดินอีสาน Sim ISAN


 สิม หอไตร ฮูปแต้มกู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
 • กู่โพนระฆัง
   องค์ประกอบของโบราณสถาน
   กู่โพนระฆังเป็นศาสนสถานสร้างด้วยหินศิลาแลงเป็นวัสดุหลัก มีอิฐ และหินทรายเฉพาะในส่วนที่ต้องรับน้ำหนัก และแกะสลักลวดลาย

   แผนผังประกอบด้วย
   ปราสาทประธาน ๑ หลัง ตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีบรรณาลัย ๑ หลัง ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธาน มีกำแพงแก้วก่อล้อมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กึ่งกลางกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออก ซึ่งตรงกับด้านหน้าของปราสาทประธาน เจาะเป็นห้องรูปกากบาทเป็นซุ้มประตูทางเข้าที่เรียกว่าโคปุระ และมีลานทางเดินหินทรายเชื่อมจากหน้าปราสาทประธานถึงโคปุระ

 Isan Upload


รวมภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
กู่ร้อยเอ็ด ที่อยู่ใกล้ๆ กัน
กู่กาสิงห์ กู่โพนวิท กู่โพนระฆัง กู่กระโดน กู่พระโกนา อยู่ไม่ไกลกันมากนัก โดยเฉพาะกู่กาสิงห์ กู่โพนวิท กู่โพนระฆัง อยู่ห่างกันแค่ 500 เมตร

ข่าวทั้งหมด 1 ข่าว
 

กู่โพนระฆัง จ.ร้อยเอ็ด
   กู่โพนระฆัง อยู่ห่างจากกู่กาสิงห์มาทางทิศตะวันออกราว 500 เมตร ปรางค์ประธานก่อด้วยศิลาแลง ล้อมรอบด้วยกำแพงสี่เหลี่ยมซึ่งมีซุ้มประตู หรือโคปุระอยู่ด้านหน้าเพียงด้านเดียว มีบรรณาลัยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กรุด้วยศิลาแลง อยู่นอกกำแพงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่หนึ่งสระ กู่โพนระฆัง ได้รับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนที่ 172 (ฉบับพิเศษ) หน้า 26 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2525 โดยกำหนดขอบเขตพื้นที่โบราณสถานไว้ประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด
    จากการพิจารณาถึงการวางผังและเทคนิคการก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ ปรางค์ประธานก่อด้วยศิลาแลง ล้อมรอบด้วยกำแพงสี่เหลี่ยมซึ่งมีโคปุระหรือซุ้มประตูอยู่ทางด้านหน้าเพียงด้านเดียว มีบรรณาลัยตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ และมีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกรุด้วยศิลาแลง ตั้งอยู่นอกกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สระ รูปแบบและผังของปราสาทแห่งนี้เป็น “อโรคยาศาล” หรือโรงพยาบาลโบราณที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้นในเขตปกครองของพระองค์ เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 18 ตามที่กล่าวไว้ในจารึกปราสาทตาพรหมในประเทศกัมพูชา

สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในเขตบ้านกู่กาสิงห์ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากกู่กาสิงห์มาทางทิศตะวันออกราว 500 เมตร
ถ่ายภาพเมื่อ : 1 มิถุนายน 2557
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 7 เมษายน 2558
ปรับปรุงล่าสุด :
จำนวนผู้เข้าชม : 1608 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง


ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

54.81.110.186 =    Sunday 19th August 2018
 IP : 54.81.110.186   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย