ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม
ติดต่อผู้จัดทำ
 

อาร์ตนานา สตูดิโอ
9809/1 ซ.อนรรฆนาค 13 ถ.อนรรฆนาค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000


Artnana Studio : Mr. Pattaya Chandakool (Art)
9809/1 Soi Anankanak 13, Anankanak Rd., Muang Kalasin 46000 TH
Mobile : 081-303 4493 e-Mail : artnana@gmail.com
www.artnana.com
www.tiewrussia.com
isan.tiewrussia.com
           เว็บมาสเตอร์เป็นคนจังหวัดยโสธร เติบโตและได้รับการศึกษาที่เมืองหลวงกรุงเทพฯ และใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพฯ มาโดยตลอด ไม่ได้ใส่ใจ สนใจ ฝักใฝ่ ในศิลปะอีสานตามวัดวาอารามเลย เพราะคำว่าศิลปะที่ได้เรียนมานั้น คือ ความลงตัว สวยงาม มีกฏแบบแผนที่ถูกต้องเป็นหลักสำคัญ หากแต่ศิลปะชาวพื้นบ้านอีสาน ช่างพื้นบ้าน ครูพักลักจำ ย้อนไปไม่ต่ำกว่า 70 ปี ล้วนไม่ได้ผ่านโรงเรียนช่างศิลป หรือสถาบันศิลปะแห่งใด อินเตอร์เน็ตก็ไม่มี งานศิลปที่สร้างขึ้นจึงเป็นความสมารถเฉพาะทางล้วนๆ เฉพาะตัวบุคคล ที่ถ่ายทอดออกมาฝากไว้ตามผนังอุโบสถ หอไตร พุทธศิลปอื่นๆ
           ด้วยเหตุนี้ คุณค่าทางศิลปะที่สร้างขึ้นจึงมากด้วยคุณค่า ล้ำค่า อันเกิดจากครูช่างโบราณอีสานได้สร้างไว้ ให้เราได้ดูชม ว่าศิลปะยุคก่อนๆ นั้น ทำกันอย่างไร สีหามาจากไหน พู่กันแบบไหน ภาพต่างๆ ก็ล้วนสอดแทรกวิถีชาวบ้านในกาลนั้นๆ ลงไปด้วย ทำให้เราได้รู้วิถีชาวบ้านเพิ่มขึ้นมาอีก
           เว็บมาสเตอร์ได้มีโอกาสออกจากเมืองหลวง กลับมาอยู่อีสานตัวเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงหาสถานที่ที่จะไปในวันหยุด เพื่อเป็นการพักผ่อนด้วย ให้เกิดประโยชน์ด้วย แต่ก่อนนั้นเว็บมาสเตอร์ทำเว็บเกี่ยวกับประเทศรัสเซีย ปัจจุบันไม่ได้เดินทางไปแล้ว จึงหันเหมาทำเว็บที่รวมสถานที่ที่เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชม และถ่ายภาพเอง มารวมๆ ไว้ ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจแต่ไม่สามารถเดินทางไปเองได้ นักเรียน นักศึกษา ได้มีข้อมูล รูปภาพใหม่ๆ ได้ดู ได้เห็น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์บ้าง ไม่มากก็น้อย

        ด้วยความยินดียิ่ง

พัฒยา จันดากูล (สุนทรธรรม) และทีมงานร่วมทาง : กรียาวรรณ ภาวิขำ, เฟรย่า, ปุักกี้, อีวานติดต่อผู้จัดทำ
    

ต้องการใช้รูปภาพที่เว็บมาสเตอร์เดินทางและถ่ายภาพเอง เพื่อนำไปใช้งานต่างๆ กรุณาติดต่อ artnana@gmail.com หรือ Line ID : artnanaa

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ติดต่อผู้จัดทำ
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

44.221.70.232 =    Sunday 26th May 2024
 IP : 44.221.70.232   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย