ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)


วัดเจริญราษฎร์
     วัดเจริญราษฎร์ ตั้งเมื่อราว พ.ศ. ๒๓๕๐ โดยแต่เดิมมีชื่อว่า วัดบ้านหนองบัว ตามชื่อเรียกหมู่บ้าน ซึ่งประวัติการตั้งชุมชม กล่าวว่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ อพยพมาจากบ้านโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อราว พ.ศ. ๒๒๗๐ มาตั้งหมูบ้านอยู่บนหนองน้ำ จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า หนองบัวใหญ่พร้อมกับสร้างบ้านหนองบัวขึ้นเป็นวัดประจำหมู่บ้าน
     วัดแห่งนี้ได้กลายเป็นวัดร้างระยะหนึ่งในช่วงหนึ่ง พ.ศ. ๒๓๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๓๕๐ จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๓๕๐ ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นมาอีกครั้ง โดยการนำของหลวงปู่ ราชวงศ์ ตระกูลน้อยบัวทิพย์ เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ บ้านโคกสว่าง และเรียกชื่อว่า วัดหนองบัวใหญ่ โดยในปีเดียวกันนี้ได้จดทะเบียนที่ธรณีสงฆ์ มีเนื้อที่ตั้งวัด ๕ ไร่ ๓ งาน ๓๐ ตารางวา ต่อมาทางราชการประกาศให้ตั้งชื่อวัดใหม่ ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อวัดว่า วัดเจริญราษฎร์

     พระอุโบสถ หรือสิม ภายในวัดเจริญราษฎร์ มีลักษณะก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๓ ห้องมีมุขด้านหน้าและด้านหลัง และมีระเบียงยื่นออกมา ทำเป็นบันไดขึ้น ทั้งสองด้าน ลักษณะหลังคาลดหลั่นกัน ๕ ชั้น มุงด้านแป้นเกล็ด (ไม้) ประกอบด้วย ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ เป็นไม้แกะสลัก ภายในมีพระพุทธรูปหินทรายและไม้ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๔

     วัดเจริญราษฎร์ ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๑๓๑ง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ จำนวน ๒ ไร่ ๑ งาน ๕๓ ตารางวา

     สถานที่ตั้ง : บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ ๔ ตําบลโคกสว่าง อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
       ภาพถ่ายเมื่อ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

ภาพถ่ายเมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๕๗

28-11-2013 Views : 795

ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

44.221.73.157 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 44.221.73.157   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย