ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร      


ปราสาทเรือนหิน เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขตสปป.ลาว
      ปราสาทเรือนหิน หรือที่ชาวลาวเรียกว่า เฮือนหิน ตัวปราสาทตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านเฮือนหิน เมืองไซพูทอง ถัดจากเมืองสุวรรณเขตลงมาประมาณ 70 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองไซพูทองประมาณ 10 กิโลเมตร เฮือนหินสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรศรีโคตรบูร (ศรีโคตะปุระ) เรืองอำนาจ ตามประวัติท้องถิ่นกล่าวว่า ราว ค.ศ. 500-557 ขุนอังคะราชและขุนอมมะราชสองพี่น้องเป็นผู้นำพาประชาชนบรรดาเผ่าจากอาณาจักรโยนกเงินยางทางตอนเหนือของลาวมาสร้างปราสาทเฮือนหินขึ้น เพื่อเป็นศาสนสถานประจำเมืองในลัทธิพราหมณ์-ฮินดู โดยตัวปราสาทตั้งอยู่กลางดงต้นลั่นทม ภายในตัวปราสาทมีพระพุทธรูปหินตั้งอยู่ ปราสาทแห่งนี้ยังไม่ได้รับการบูรณะ ภาพสลักนูนต่ำที่เคยอยู่รอบๆ ก็ถูกนำไปไว้ที่อื่นเป็นส่วนใหญ่ ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง

     ปราสาทเรือนหิน สันนิษฐานว่า มีการสร้างทับซ้อนกันถึง 3 ยุคสมัย
     1. สมัยขอมเรืองอำนาจ เป็นศาสนสถานประจำศาสนาฮินดู
     2. สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช อาณาจักรล้านช้าง ปรับเปลี่ยนเป็นพุทธสถาน สร้างทับสถานที่เดิม เห็นได้จากเจดีย์ย่อมุมสิบสองก่ออิฐฉาบปูน น่าจะมีทั้ง 4 ทิศ ปัจจุบันเหลือให้เห็นเพียง 3 ทิศ เท่านั้น
     3. สมัยอาณาจักรล้านช้างเสื่อมอำนาจ ชาวสยามเข้ามาตั้งรกรากในดินแดนแถบนี้ และปรับปรุงซ่อมแซมเป็นพุทธสถาน และสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นที่จำพรรษาของพระ ไว้ภายในบริเวณปราสาท

เฮือนหิน
      “เฮือนหิน” ตั้งอยู่ริมน้ำโขงบริเวณเมืองไชพูทอง แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตรงกับอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ประเทศไทย ปราสาทแห่งนี้มีลักษณะทางศิลปะสถาปัตยกรรมอิทธิพลกัมพูชาที่ยังกำหนดอายุไม่ชัดเจนนัก แต่อาจจะมีรูปแบบศิลปะก่อนแบบนครวัด (ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๗) เล็กน้อยจากการเปรียบเทียบรูปแบบของเศียรนาคที่ตกอยู่ที่ตัวปราสาท
      ปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออก หันหลังให้กับแม่น้ำโขงและมีสระน้ำขนาดย่อมๆ อยู่ทางด้านหน้า สร้างบนฐานขนาดใหญ่หลังเดียวและมีอาคารด้านหน้าซึ่งยังพบแท่นฐานสำหรับตั้งเทวรูปปรากฎอยู่ด้านในอาคาร พบเสาประดับกรอบประตู เศียรนาคที่บริเวณทางขึ้นทั้งสี่ด้าน รูปแบบเศียรนาคไม่เหมือนแบบนาคแบบนครวัดเสียทีเดียว แต่ก็ไม่ใช่นาคหัวโล้นแบบศิลปะบาปวนอีกเช่นกัน
      ปราสาท “เฮือนหิน” อยู่ริมแม่โขง มีห้วยกะหยองและห้วยถอบไหลขนาบชุมชนด้านทิศเหนือทิศใต้ตามลำดับ โดยห้วยทั้งสองนี้จะไหลไปทางทิศตะวันตกออกแม่น้ำโขง และอยู่ในเส้นทางบกโบราณที่สามารถติดต่อไปทางเวียดนามตอนกลางและจากแม่น้ำโขงสู่คอนพะเพ็งสู่สตึรงเตรงและที่ราบเขมรต่ำได้
      อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดมเสนอว่า ปราสาทหรือเทวสถานฮินดูที่ตั้งอยู่ในบริเวณขอบข่ายของวัฒนธรรม “ศรีโคตรบูร” อันเป็นกลุ่มเจนละบก ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 - 18 น่าจะเป็นการสร้างปราสาทบนเส้นทางทัพที่พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 แห่งอาณาจักรพระนครทรงใช้เพื่อโจมตีอาณาจักรจามปา
      ในปัจจุบันผู้คนท้องถิ่นได้ดัดแปลงปราสาทแห่งนี้ให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนา โดยได้สร้างอาคารเพิ่มเติมเช่นศาลาการเปรียญและกุฏิสงฆ์ สภาพแวดล้อมของปราสาทยังคงร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่ที่ขึ้นมาตามธรรมชาติ และปราสาทเฮือนหินนี้ยังไม่ปรากฏเป็นหลักฐานข้อมูลบันทึกไว้แพร่หลายแต่อย่างใด
      วลัยลักษณ์ ทรงศิริ : เรื่อง เฮือนหิน ปราสาทหินริมน้ำโขงประเทศลาว

*** วัตถุโบราณต่างๆ ไม่ทราบว่าจัดแสดงไว้ที่ได และค้นพบอะไรบ้าง หรือสูญหายไปหมด?

      *** เราสามารถข้าม จุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ตรงข้ามเมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
      เปิดทำการสัปดาห์ละ 2 วัน คือวันพุธและวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. (เดินไปเรือนหิน ประมาณ 2 กม.)
      ติดต่อสอบถาม : ด่านศุลกากรเขมราฐ 6/5 หมู่ 7 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170 โทรศัพท์ : 045-491180 Fax : 045-491181

      แผนที่แสดงที่ตั้งของ เฮือนหิน เมืองไชพูทอง แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ริมแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้ามกับอำเภอชานุมาณ จังหวัดอำนาจเจริญ


      Heuan Hinh
      A 1,000-year old outpost of the Khmer civilization, Heuan Hinh, is one of the most interesting Khmer ruins in Savannakhet. Unfortunately, like many other other historical sites, most of the original carvings have been lost and the structure is in poor condition. Heuan Hinh is a shrine built by the ancient Khmer to the glory of their Empire. Located in Ban Dong, Dokmay Songkhone district, some 65 kilometres south of Savannakhet.
       ถ่ายภาพเมื่อ : 17 ธันวาคม 2560สถานที่ตั้ง : Heuan Hinh (Stone House) ปราสาทเรือนหิน เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
ถ่ายภาพเมื่อ : 17 ธันวาคม 2560
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 20 ธันวาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชม : 3463 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง
ข้อมูลจาก : th.wikipedia.org, books.google.co.th, lek-prapai.org, minmaxtravel.com


03-08-2015 Views : 3464
      ร่วมกันสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกลิงค์ด้านล่าง... ขอบคุณครับออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

100.26.176.111 =    Monday 15th July 2024
 IP : 100.26.176.111   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย