ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)


วัดศรีสุมังค์วนาราม จ.มุกดาหาร
     วัดศรีสุมังค์วนาราม เป็นวัดที่เจ้าเมืองอุปถัมภ์ มีอายุกว่า 200 ปี โดยถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับเมืองมุกดาหาร มีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๙ สมัยพระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันกธาตุราช (เจ้าจันทกินรี) เป็นเจ้าเมืองมุกดาหาร รับวิสุงคามสีมาปี ๒๔๑๓ วัดราษฎร์ (สังกัดคณะสงฆ์นิกายมหานิกาย) สมัยพระจันทรสุริยวงษ์(คำ) เป็นเจ้าเมืองมุกดาหาร โดยมีเจ้าอาวาสพระครูสี องค์แรก และพระครูสุทธิภักรคุณ เป็นเจ้าอาวาสองค์ในปัจจุบัน


      ภายในวัดมีวิหารเก่าและพระธาตุพนมจำลอง วิหารจารึกไว้ที่หน้าบันว่า วัดศรีสุมังค์สร้าง พ.ศ. ๒๔๗๓ วิหารรูปแบบสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลจากตึกฝรั่ง เช่น โค้งประตู ราวบันได ช่องระบาย เป็นต้น รูปแบบวิหารเป็นวิหารทึบ เข้าออกทางเดียว ฐานต่ำ ระเบียงมุขหน้าทำเป็นช่องระบายอากาศ ก่ออิฐถือปูน หลังคาสองชั้นมุงด้วยกระเบื้อง ตัวลำยองแกะเป็นรูปพญานาค ด้านหน้ามีมุขที่ติดกับตัววิหาร แบ่งเป็นสามช่องมุมบนโค้ง ช่องกลางใหญ่เชื่อมไปยังประตู ราวบันไดปั้นเป็นพญานาคเจ็ดเศียร (ปั้นขึ้นมาใหม่) ด้านข้างมีหน้าต่างมุมโค้งสามช่อง บานหน้าต่างทำด้วยไม้แกะสลัก สันนิษฐานว่า เป็นฝีมือช่างพื้นบ้านผสมผสานช่างญวน ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก มีพุทธลักษณะแบบศิลปะลาว

สถานที่ตั้ง : หมู่ ๒ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร

       ภาพถ่ายเมื่อ : ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘

29-01-2015 Views : 5330

ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.238.116.201 =    Friday 19th July 2024
 IP : 3.238.116.201   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย