ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร      

หอไตรหนองขุหลุ จ.อุบลราชธานี
      หอไตรหนองขุหลุ ตั้งอยู่ที่บ้านขุหลุ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล หอไตรนี้ตั้งอยู่ในหนองน้ำชื่อหนองขุหลุ สร้างขึ้นในราว พ.ศ. 2459 - 2461 โดยหลวงปู่สิงห์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบพื้นถิ่นอีสาน สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ภายในเป็นห้องทึบสำหรับเก็บคัมภีร์ใบลาน มีประตูทางเข้าทางด้านทิศใต้ทางเดียว ส่วนที่ใช้ประดับตกแต่ง ที่เป็นช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และคันทวย ทำด้วยไม้แกะสลักลวดลาย แสดงถึงฝีมือช่างพื้นถิ่น

      พระครูสิงห์เจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์ชัย (เจ้าอาวาสวัดศรีโพธิชัยรูปที่ 5 ) และหลวงราษฎร์บริหาร ( สด กมุทมาศ ) นายอำเภอตระการพืชผลในสมัยนั้น ได้ปรึกษาหารือกันเรื่องตู้คัมภีร์ใบลานของวัดศรีโพธิ์ชัยมีมาก เลยจะหาที่เก็บ ทั้งเจ้าอาวาสออกความเห็นว่าควรสร้างหอไตรกลางน้ำ เพื่อกันปลวกและแมลงอื่น ๆ อีกทั้งเป็นการถนอมคัมภีร์ใบลานให้คงทนได้นาน หอไตรนี้สร้างอยู่กลางหนองขุหลุ ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืองของหมู่บ้านปัจจุบันเป็นตัวอำเภอ ประมาณ 1 กม.

      ลักษณะของหอไตรหนองขุหลุ เป็นหออยู่กลางน้ำ เป็นสถาปัตยกรรมแบบอีสาน (ฝีมือช่างท้องถิ่น) ใช้เสา 25 ตัน ทำจากไม้พรรณชาติ และอาคารก็ทำจากไม้เนื้อแข็งทั้งสิ้น รูปทรงอาคารเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยกพื้นสูงจากระดับน้ำในหนอง ทำให้แลดูส่วนของเสายาวบีบตัวอาคารให้แคบลง เสาไม้กลมจำนวน 25 ต้น เรียงเป็นแถว 5 แถว แถวละ 5 ต้น ตัวอาคารเป็นเรือนไม้แบบเครื่องสับ หลังคามีสองส่วน คือส่วนบนเป็นทรงจั่ว ส่วนชั้นล่างทำเป็นหลังคาปีกนก (พะไร) โดยรอบ มีคันทวยไม้แกะสลักลายก้านขด ค้ำชายคาปีกนกโดยรอบ 16 ตัว รูปแบบเดียวกันทั้งหมด รวยลำยองเป็นไม้แกะสลักเป็นช่อฟ้า (โหง่) ใบระกาและหางหงส์ทำเป็นลายก้านขด คล้ายเลข ๑ ไทยซ้อนกันและหันหัวแย้งกันสามชั้น หน้าบันเป็นไม้เรียบไม่มีลวดลายแต่มีการประดับด้วยดอกไม้ทำด้วยไม้สี่ดอก มีหน้าต่างด้านละ 2 ช่องแบบสองบานเปิดเข้า ด้านหน้าหนึ่งช่องของหน้าต่างทำเป็นประตูแบบสองบานเปิดเข้าขนาดใหญ่กว่าหน้าต่างเล็กน้อย ไม่มีซี่กรงไม้เหมือนหน้าต่าง

      เดิมทีจะไม่มีสะพานเชื่อมติดต่อ เมื่อก่อนพระต้องพายเรือเข้าไป เมื่อปี พ.ศ.2517 ฟ้าผ่าเสาแถวแรกด้านทิศตะวันตกสุด แล้ววัดศรีโพธิ์ชัยก็จัดงบประมาณเปลี่ยนเสาในปีนั้นเลย ต่อมาในปี พ.ศ.2519 ได้สร้างสะพานไม้เข้าชมหอไตร และปี พ.ศ.2524 ฟ้าได้ผ่าเสาแถวแรกด้านทิศตะวันออกสุดในเวลากลางคืนจนเกิดไฟลุกไหม้ แต่ฝนตกหนักจึงดับไฟลงได้ วันต่อมา ทางวัดก็เปลี่ยนเสาต้นที่ถูกฟ้าผ่าเสียหายจนแล้วเสร็จ ต่อมา สะพานไม้ที่เชื่อมหอไตรได้ชำรุดทรุดโทรม ทางราชการและชาวบ้านจึงได้สร้างสะพานใหม่ในปี 2544 จนสามารถเดินเข้าชมหอไตรกลางน้ำได้อย่างสะดวกขึ้นกว่าเดิม

หอไตรหนองขุลุ จ.อุบลราชธานี
ข้อมูลจาก : ป้ายประชาสัมพันธ์, lib.ubu.ac.th, e-shann.com, และเรียบเรียงขึ้นเองการบูรณะปฏิสังขรณ์
      สำหรับตัวอาคารหอไตร ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์สืบต่อกันมา ครั้งล่าสุดคือในปี พ.ศ.2542 บูรณะโดยสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 8 อุบลราชธานี กรมศิลปากร การดูแลรักษาและบูรณะอย่างต่อเนื่อง ทำให้มรดกวัฒนธรรมแห่งนี้ยังคงอยู่ในสภาพดี แม้มีอายุยาวนานเกือบหนึ่งศตวรรษ นอกจากนี้หอไตรหนองขุหลุยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือมิได้เป็นของวัดใดวัดหนึ่ง แต่เป็นของชุมชนบ้านขุหลุและเป็นของประชาชนชาวอำเภอตระการพืชผลทุกคน
      หอไตรแห่งนี้นอกจากจะใช้เก็บคัมภีร์พุทธศาสนาอักษรธรรมและอักษรขอมแล้ว ยังเป็นที่เก็บตำราหนังสือและวรรณคดีอีสานจำนวนมาก แต่ในปัจจุบัน คัมภีร์โบราณและหีบพระธรรมได้ถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่อุโบสถวัดศรีโพธิ์ชัย ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล และในปี 2547 หอไตรหนองขุหลุยังได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น จากกรมศิลปากรอีกด้วย       ถ่ายภาพเมื่อ : 13 มีนาคม 2559
หอไตรหนองขุหลุ จ.อุบลราชธานี
หอไตรหนองขุหลุ จ.อุบลราชธานี
หอไตรหนองขุหลุ จ.อุบลราชธานี
หอไตรหนองขุหลุ จ.อุบลราชธานี
หอไตรหนองขุหลุ จ.อุบลราชธานี
หอไตรหนองขุหลุ จ.อุบลราชธานี
หอไตรหนองขุหลุ จ.อุบลราชธานี
หอไตรหนองขุหลุ จ.อุบลราชธานี
หอไตรหนองขุหลุ จ.อุบลราชธานี
หอไตรหนองขุหลุ จ.อุบลราชธานี
หอไตรหนองขุหลุ จ.อุบลราชธานี
หอไตรหนองขุหลุ จ.อุบลราชธานี
หอไตรหนองขุหลุ จ.อุบลราชธานี
หอไตรหนองขุหลุ จ.อุบลราชธานี
 Isan Upload
ภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสถานที่ตั้ง : หอไตรหนองขุหลุ บ้านขุหลุ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ถ่ายภาพเมื่อ : 13 มีนาคม 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 15 มีนาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 3100 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง, ข้อมูลจาก : ป้ายประชาสัมพันธ์, lib.ubu.ac.th, e-shann.com, และเรียบเรียงขึ้นเอง


13-03-2016 Views : 3101
      ร่วมกันสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกลิงค์ด้านล่าง... ขอบคุณครับออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

100.26.176.111 =    Monday 15th July 2024
 IP : 100.26.176.111   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย