สิม หอไตร ฮูปแต้มสิม สิม สิม สิม สิม สิม สิม สิม
 • สิม
 • สิม
 • สิม
 • สิม
 • สิม
 • สิม
 • สิม
 • สิม
 ข่าวอัพเดท ข่าวอัพเดทข้อมูล : เริ่มหน้าเว็บ 02/02/2559


จำนวนหน้า 7 หน้า แสดงหน้าละ 20 สถานที่
แสดงหน้าที่ 1 : จำนวน 19 สถานที่    ไปหน้าที่   
1 2 3 4 5 6 7
วัดป่าดอนธาตุ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
วัดป่าดอนธาตุ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร   อัพเดทข้อมูล : 30/07/2560

วัดบ้านแคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วัดบ้านแคนน้อย ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร   เพิ่มข้อมูล : 30/07/2560

วัดบ้านบากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
วัดบ้านบากเรือ ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร    เพิ่มข้อมูล : 30/07/2560

วัดโพธิ์ศรีมงคล จ.ยโสธร
วัดโพธิ์ศรีมงคล บ้านตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร    เพิ่มข้อมูล : 10/07/2560

จากรึกบ้านคอนกาม จ.ศรีสะเกษ

อาคารขุนอำไพพาณิชย์ จ.ศรีสะเกษ
อาคารขุนอำไพพาณิชย์ ถนนอุบล อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ    ข้อมูล : 23/07/2560

จารึกโนนสังข์ จ.ยโสธร
จารึกโนนสังข์  บ้านบึงแก ต.บึงแก อ.มหาชัยชนะ จ.ยโสธร   เพิ่มข้อมูล : 16/07/2560

สิมโบราณ วัดโชติการาม จ.ยโสธร
สิมโบราณ วัดโชติการาม หมู่1 ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร    เพิ่มข้อมูล : 17/07/2560

วัดพระพุทธบาทยโสธร จ.ยโสธร
วัดพระพุทธบาทยโสธร ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร     เพิ่มข้อมูล 18/07/2560

วัดท่าแขก
วัดท่าแขก หมู่ 4 บ้านน้อย ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

วัดท่าคก
วัดท่าคก  ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย   เพิ่มหน้าเว็บ  30/12/2559

เมืองโบราณโนนเมือง
 เมืองโบราณโนนเมือง บ้านนาโพธิ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น    เพิ่มหน้าเว็บไซต์   29/12/2559

วัดศรีคุนเมือง
วัดศรีคุนเมือง อ.เชียงคาน จ.เลย   เพิ่มหน้าเว็บไซต์  29/12/2559

วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ บ้านเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย    เพิ่มหน้าเว็บไซต์  29/12/2559

วัดธาตุ บ้านแห่
วัดธาตุ บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น    เพิ่มหน้าเว็บ  29/12/2559

กลุ่มเสมาหินทรายเมืองโบราณโนนเมือง
กลุ่มเสมาหินทรายเมืองโบราณโนนเมือง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  (ศาลหลักเมืองชุมแพและขอนแก่น ได้มาจากเสมากลุ่มนี้)    เพิ่มหน้าเว็บ 24/12/2559

ใบเสมาหินทรายทวารวดี
ใบเสมาหินทรายทวารวดี วัดสระพัง บ้านบัวสิมมา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (สลักเป็นเสารองรับวงล้อพระธรรมจักรตามแบบศิลปะอินเดีย)    เพิ่มหน้าเว็บ  24/12/2559

ใบเสมาหินทรายทวารวดี วัดพัทธสีมาราม
ใบเสมาหินทรายทวารวดี   วัดพัทธสีมาราม อ.วังสะพุง จ.เลย
(หลังโรงพยาบาลวังสะพุง)     เพิ่มหน้าเว็บ 24/12/2559


วัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ จ.เลย
วัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย (กุฏิสงฆ์ รูปแบบสถาปัตยกรรมบ้านไทเลยนาอ้อ)    เพิ่มข้อมูลเว็บ 24/12/2559


จำนวนหน้า 7 หน้า แสดงหน้าละ 20 สถานที่
แสดงหน้าที่ 1 : จำนวน 19 สถานที่    ไปหน้าที่   
1 2 3 4 5 6 7


 

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร     |    


    สิม หอไตร หอแจก พุทธศิลปอีสาน ยังมีอีกมากมาย ที่ไม่สามารถเดินทางไปชมและไปถ่ายภาพด้วยตัวเองได้ จึงยังไม่ได้จัดทำหน้าเว็บขึ้นมา เพราะขนาดภาพ จุดมุมมองต่างๆ ของภาพที่จะเอามาทำเว็บยังไม่สมบูรณ์ตามที่ใจเราต้องการ เลยยังต้องรอวันที่พร้อม ว่างที่จะเดินทางไปถ่ายรูปมาจัดทำเว็บ หากเราถ่ายภาพเอง ไปเห็น ไปดูเอง จะรู้สึกดีกว่าที่จะหาภาพในเน็ต บางครั้งไม่รู้ด้วยว่า ผิดหรือถูก แน่นอนบางครั้งก็ทำไม่ได้จึงต้องหาภาพในเน็ตมาใช้ก่อน

    อีกทั้งเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองเวลา ค่าน้ำมันรถ ผู้จัดทำจึงวางแผนการเดินทางและค้นหาสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้ จึงพบว่า เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีเฉพาะพุทธศิลป์อีสานเท่านั้น ยังรวมไปถึงโบราณสถาน แหล่งโบราณคดีต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมาย ที่ผู้จัดทำเว็บได้เดินทางไปชมและบันทึกภาพ เมื่อได้ภาพมาแล้วจึงตัดสินใจที่จะนำเสนอรวมๆ กัน เพื่อให้ท่านได้ตามไปชมพุทธศิลป์และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ๆ กัน จะได้รับอรรถรสอีกหลายๆ รูปแบบ

    หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บางสถานที่ที่ไม่ได้ไปชมและถ่ายภาพ ท่านเจ้าของภาพ จะไม่ต่อว่า เพราะไม่ได้ให้เครดิตภาพของท่าน เมื่อได้เดินทางไปชมและถ่ายภาพแล้ว ก็จะเปลี่ยนภาพใหม่ทันที และแน่นอนว่าเว็บนี้ทำขึ้นเพื่อรวมให้เป็นแหล่งข้อมูล ไม่ได้หวังผลประโยชน์อันได เป็นเพราะเราชอบเดินทางไปดู ไปชมแล้วถ่ายภาพ หากเก็บภาพไว้เฉยๆ หรือโพสต์ในเน็ตก็คงสู้ทำเว็บขึ้นมาเองไม่ได้ เพราะเราสามารถควบคุมได้ทุกอย่างนั่นเอง
 Isan Upload| หากการจัดทำเว็บไซ์ต์นี้ มีคุณความดีอยู่บ้าง ข้าพเจ้าขอยกคุณความดีเหล่านั้น ให้แก่บิดา-มารดาและผู้มีพระคุณทั้งหลายด้วย เทอญฯ |
สถานที่ตั้ง : ทั่วภาคอีสาน
ถ่ายภาพเมื่อ :
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 4 กุมภาพันธ์ 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 13518 ครั้ง
หมายเหตุ : ภาพถ่าย : หากได้ไปชมจะถ่ายภาพเอง
ข้อมูล : ส่วนใหญ่จากป้ายกรมศิลปากร | จากอินเตอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ | เรียบเรียงขึ้นเอง
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

54.81.157.56 =    Wednesday 16th August 2017
 IP : 54.81.157.56   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย