ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร      

วัดธรรมรังษีนิคมเขต (วัดบ้านนากอก) จ.ยโสธร
      บ้านนากอก เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ตั้งบ้านมาตั้งแต่ พ.ศ. 2374 โดยแยกมาจากบ้านบุ่งค้า ซึ่งบรรพบุรุษดั้งเดิมอพยพมาจากเมืองเซโปนและเมืองวัง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
      สิม (อุโบสถ) วัดธรรมรังษีนิคมเขต มีประวัติว่า เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2465 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2475 มีลักษณะเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่ออิฐถือปูนแบบโบราณ หลังคามุงด้วยไม้แป้นเกล็ด ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ซึ่งทำด้วยไม้ หน้าบันประดับด้วยรูปปูนปั้น เหนือประตูหน้าต่างทำเป็นกรอบซุ้มโค้ง นับเป็นอาคารที่ผสมผสานการตกแต่งตามแบบศิลปะพื้นถิ่นกับศิลปะฝีมือช่างญวนได้อย่างงดงาม
      กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนพิเศษ 131 ง หน้า 2 ฉบับวันที่ 28 ธันวาคม 2545 กำหนดพื้นที่โบราณสถานประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา และบูรณะซ่อมแซมเมื่อปี พ.ศ. 2555
วัดธรรมรังษีนิคมเขต (วัดบ้านนากอก)
ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร


     

       ถ่ายภาพเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2559
วัดธรรมรังษีนิคมเขต (วัดบ้านนากอก)
วัดธรรมรังษีนิคมเขต (วัดบ้านนากอก)
วัดธรรมรังษีนิคมเขต (วัดบ้านนากอก)
วัดธรรมรังษีนิคมเขต (วัดบ้านนากอก)
วัดธรรมรังษีนิคมเขต (วัดบ้านนากอก)
วัดธรรมรังษีนิคมเขต (วัดบ้านนากอก)
วัดธรรมรังษีนิคมเขต (วัดบ้านนากอก)
วัดธรรมรังษีนิคมเขต (วัดบ้านนากอก)
วัดธรรมรังษีนิคมเขต (วัดบ้านนากอก)
วัดธรรมรังษีนิคมเขต (วัดบ้านนากอก)
วัดธรรมรังษีนิคมเขต (วัดบ้านนากอก)
วัดธรรมรังษีนิคมเขต (วัดบ้านนากอก)
วัดธรรมรังษีนิคมเขต (วัดบ้านนากอก)
วัดธรรมรังษีนิคมเขต (วัดบ้านนากอก)สถานที่ตั้ง : วัดธรรมรังษีนิคมเขต (วัดบ้านนากอก) ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ถ่ายภาพเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 29 กุมภาพันธ์ 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 1735 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง, ข้อมูลจากป้ายกรมศิลปากร


29-02-2016 Views : 1736
      ร่วมกันสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกลิงค์ด้านล่าง... ขอบคุณครับออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.233.232.160 =    Saturday 20th July 2024
 IP : 3.233.232.160   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย