ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)


วัดศิริสว่างวราราม
      ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ โรงเก็บเรือหางยาว ไว้ส่งร่วมแข่งขันประเพณีแข่งเรือยาว อ.กมลาไสย (ปัจจุบันไม่ส่งแข่งขันแล้ว