ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)


วัดลัฏฐิกวัน จ.มุกดาหาร
     วัดลัฏฐิกวัน ตั้งอยู่บ้านชะโนด ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดป่า” เนื่องจากตั้งอยู่ในป่าดอนสูง เรียกว่า “ป่าโนนรัง” เดิมเป็นวัดร้าง ตั้งอยู่ในชุมชนโบราณอายุร่วม ๓๐๐ ปี และมีการบูรณะใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีเถาะ ตรงกับวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยพระครูนันทวโร (บุ) ก่อสร้างในป่าโนนรัง สร้างพุทธสีมาขึ้นแทนที่ ซึ่งแต่เดิมเป็นที่บำเพ็ญสมณธรรมของท่านอุปัชฌาย์หอ ผู้ก่อสร้างวัดมโนภิรมย์ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กัน

     พระครูบุได้ปลูกต้นตาลไว้รอบ ๆ วัด วัดนี้จึงมีชื่อว่า “วัดลัฏฐิกวัน” ซึ่งแปลว่า “สวนตาลหนุ่ม” และยังหมายถึง สวนตาลที่พระเจ้าพิมพิสารถวายแด่พระพุทธเจ้าอีกด้วย แต่ชาวบ้านก็ยังเรียกชื่อวัดนี้ว่า “วัดป่าตาล”

      ในช่วงที่พระครูบุเป็นเจ้าอาวาสมีการสร้างถาวรวัตถุมากมาย มี สิม พระเจดีย์ กุฏิรูปจัตุรมุข ศาลาการเปรียญ รอยพระพุทธบาทจำลอง สระโบกขรณีจำลอง และสังเวชนียสถานจำลอง ได้แก่ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานและประชุมเพลิง มีเจ้าอาวาสตั้งแต่ก่อสร้างวัด จนถึงปัจจุบันจำนวน ๗ รูป เจ้าอาวาสองค์แรก คือ พระครูนันทวโร (บุ) พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๔๘๐ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน คือ พระครูโอภาส ธรรมกิจ พ.ศ. ๒๕๑๐ - ปัจจุบัน (ไม่ทราบแน่ชัด) บ้านชะโนด คำว่า "ชะโนด" หมายถึง พืชยืนต้นตระกูลปาล์มชนิดหนึ่ง ต้นคล้ายมะพร้าว ใบคล้ายใบตาล แต่แฉกเป็นริ้ว ใบบอบบางกว่า มีผลกินได้ ชาวไทยอีสานเรียกว่า "ค้อเขียว"


     สิม เป็นสิมเก่าอาคารขนาดเล็ก ฐานเตี้ย ก่ออิฐถือปูน มีผนังด้านหลัง พระประธานเพียงด้านเดียว อีก ๓ ด้านเปิดโล่ง หลังคาจั่วลดชั้น มุงด้วยกระเบื้องดินเผา ผนังด้านนอกหลังพระประธานมีประติมากรรมนูนต่ำ ภาพพระนารายณ์ ทรงครุฑอยู่ตรงกลางมีรูปปั้นยักษ์และเทวดาอยู่ ๒ ข้าง พระประธานภายในสิมเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีพระสาวก ๕ องค์ ผนังด้านในวาดจิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือช่างท้องถิ่น เล่าเรื่องพระเจ้าสิบชาติ นอกจากนั้น ยังมีภาพกินรี ยักษ์ ท้าวสุวรรณ เป็นต้น ด้านเหนือและทิศเหนือของสิม มีอาคารเล็ก ๆ ลักษณะคล้ายมณฑป ภายในประดิษฐพระพุทธบาทจำลอง เจดีย์ เป็นรูปทรงจำลองพระธาตุพนมองค์เดิม ขนาดกว้างด้านละ ๒ วา ๒ ศอก สูง ๖ วา ๒ ศอก ภายในเจดีย์บรรจุพระไตรปิฎก วิหาร ก่ออิฐถือปูน ตั้งอยู่บนฐานที่ไม่สูงนัก หลังคาชั้นเดียว หน้าจั่วของวิหารเป็นภาพนูนปางปฐมเทศนา

หน้าวัดมีสระโบกขรณี (สระบัว) มีรูปปั้นปูนยักษ์นั่งเฝ้าอยู่ขอบสระ ในท่าเตรียมยิงธนู

สถานที่ตั้ง : บ้านชะโนด ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

       ภาพถ่ายเมื่อ : ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘

28-01-2015 Views : 5789

ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

44.221.73.157 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 44.221.73.157   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย