ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร      

วัดบ้านสะเดา (วัดสะเดา-หนองคูรัตนาราม) อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
     สิม (อุโบสถ) วัดบ้านสะเดา
     วัดบ้านสะเดาสร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ. 2413 (สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ) โดยตั้งชื่อตามต้นสะเดาใหญ่ ที่มีมาตั้งแต่ครั้งตั้งหมู่บ้าน (ตัดโค่นลงเมื่อ พ.ศ. 2514) บรรพบุรุษดั้งเดิมของหมู่บ้าน อพยพมาจากบ้านยาง เขตอำเภอราษีไศล
      สิม (อุโบสถ) สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2456 มีลักษณะเป็นอาคารพื้นถิ่น คือ เป็นอาคารโถง ก่ออิฐถือปูนแบบโบราณ หลังคามุงแป้นไม้ มีผนังสูงเแพาะหลังพระประธาน อีก 3 ด้านเป็นผนังเตี้ย ที่ผนังทั้งภายนอกและ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยญาคูหาญ พระสงฆ์ที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รวบรวมช่างฝีมือช่วยกันเขียนขึ้นในภายหลัง
     จิตรกรรมฝาผนังที่เขียนประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ ด้านนอกเขียนภาพนิทานพื้นบ้าน เรื่องการะเกด ส่วนด้านในเขียนภาพชาดก เรื่องพระเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นเรื่องที่นิยมเขียนในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 ภาพทั้งหมดนี้เขียนด้วยดินสอดำเป็นเส้นโครงร่าง เป็นภพเขียนไม่เสร็จสมบูรณ์ บางภาพลงสีขาวเป็นพื้น บางภาพเพิ่งเริ่มลงสี
      กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานวัดบ้านสะเดา ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 126 ง ฉบับวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 กำหนดพื้นที่โบราณสถานประมาณ 1 งาน 10 ตารางวา บูรณะซ่อมแซม เมื่อปี พ.ศ. 2555การเดินทางเข้าสู่วัดบ้านสะเดา
      จากตัวเมืองศรีษะเกษ ขับรถมาเรื่อยๆ ตามถนนหมายเลข 226 ผ่านวัดเทพปราสาทสระกำแพงน้อย ขับตรงมาเรื่อยๆ จะเห็นป้ายบอกทางบ้านสะเดา อยู่ฝั่งขวามือมองเห็นได้ชัดเจน เลี้ยวรถเข้าไปประมาณ 700 เมตรจะเห็นประตูโขงวัด สิมอยู่ฝั่งขวามือ
      
ถ่ายภาพเมื่อ : 21 สิงหาคม 2559
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วัดบ้านสะเดา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
 Isan Upload
ภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสถานที่ตั้ง : วัดบ้านสะเดา (วัดสะเดา-หนองคูรัตนาราม) อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
ถ่ายภาพเมื่อ : 21 สิงหาคม 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 23 สิงหาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 8234 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง, ข้อมูลจาก : ป้ายกรมศิลปากร


23-08-2016 Views : 8235
      ร่วมกันสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกลิงค์ด้านล่าง... ขอบคุณครับออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.238.116.201 =    Friday 19th July 2024
 IP : 3.238.116.201   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย