ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)


วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
     วัดศรีโพธิ์ชัย ตั้งอยู่ที่บ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่สร้างมาพร้อมกับ วัดโพธิ์ชัย บ้านนาพึง อำเภอนาแห้ว ชุมชนหมู่บ้านแสงภา เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปีแล้ว ผู้ริเริ่มเข้ามาตั้งรกรากเป็นนายพรานชื่อ เซียงภา ข้ามมาจากฝั่งลาว (ประเทศสาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาว) เข้ามาล่าสัตว์ เมื่อพบทำเลเหมาะสมจึงได้ชักชวนชาวบ้านคนอื่นๆ เข้ามาตั้งบ้านเรือน แล้วตั้งชื่อว่าบ้านเซียงภา ต่อมาจึงเพี้ยนเป็น แสงภา และสร้างวัดศรีโพธิ์ชัยขึ้นเป็นที่สักการะและเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน

      สิม, พระอุโบสถ
นมัสการหลวงพ่อเพชร และชมพระอุโบสถ ที่มีลักษณะของพระอุโบสถ์คล้ายวัดเชียงของเมืองหลวงพระบางประเทศลาว สถาปัตยกรรมในจังหวัดเลยที่สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ.๒๑๙๗ ปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลจากศิลปะอยุธยา ศิลปะล้านช้างและศิลปะจีน ภายนอกอาคาร เช่นส่วนหน้าบัน คันทวย มักจะตกแต่งด้วยการสลักลายเป็นลายก้านขด กระหนก นาคเคล้า ภาพรามเกียรติ์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เทวดาประจำปีนักษัตร และสัตว์จำพวกสิงห์ กระรอก นกไต่และเกาะไปตาเถาว์ลายผสมกับ ลายเก๋งจีน สิมมีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีหลังคาลาดซ้อนชั้นลดหลั่นกันลงมาเป็นเพิงหลุบต่ำ หลังคาด้านบนยกคอสองสูงแลดูคล้ายวิหารของทางหลวงพระบางซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกันเพราะอยู่บนเส้นทางติดต่อดังที่ได้กล่าวมา นอกจากนี้ยังมีหอไตรไม้บนเสาสูง หลังคาประดับประดาแบบพื้นบ้านสวยงามวิจิตร นับเป็นงานช่างที่มีคุณค่าหาดูได้ยากในปัจจุบัน


     วัดศรีโพธิ์ชัยวัดศรีโพธิ์ชัย บ้านแสงภา เป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่งที่มีอายุมานานกว่า 400 ปี ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านแสงภา ชาวบ้านจึงเรียกเพื่อให้จำง่ายขึ้นโดยเอาชื่อหมู่บ้านเข้าไปด้วยว่า วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา เช่นเดียวกับวัดโพธิ์ชัย ชึ่งอยู่บ้านาพึง เรียกว่า วัดโพธิ์ชัยนาพึง

     ปัจจุบันกรมศิลปากร ได้เข้าไปดูแลวัดแห่งนี้อยู่ มีนักท่องเที่ยว เข้าไปกราบไหว้พระประธานในอุโบสถวัดเป็นประจำ ตามประวัติที่บันทึกเอาไว้ วัดศรีโพธิ์ชัย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2113 มีพื้นที่ของวัดประมาณ 10 ไร่ ติดกับลำห้วยที่ไหลผ่านกลางหมู่บ้าน ภายในบริเวณวัดประกอบด้วย พระอุโบสถ หอไตร กล่าวว่า พระอุโบสถสร้างมาพร้อมกับการสร้างวัด ภายในพระอุโบสถมีพระประธานหลวงพ่อใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะล้านช้าง ซึ่งชาวบ้านนับถือมาก นอกจากนี้ มีพระ พุทธรูปต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้ ที่ยังหลงเหลือให้เห็นมาจนถึงปัจจุบัน

หอไตร
      บริเวณวัด ยังมีหอพระไตรปิฎก ที่มีความสูงสร้างด้วยไม้ ประดับประดาด้วยลวดลายแกะไม้สวยงาม

สถานที่ตั้ง : วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา บ้านแสงภา ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
      

14-12-2013 Views : 4521

ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

44.221.73.157 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 44.221.73.157   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย