ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร      


วัดขุนก้อง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
      วัดขุนก้อง สร้างในรัชสมัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ สมเด็จพระเอกาทศรถ แห่งกรุงศรีอยุธยา โดยขุนก้อง นายทหารผู้ควบคุมกองเสบียง ที่ตามเสด็จสองจอมกษัตริย์ เมื่อครั้งยกทัพไปปราบเขมร
      พระอุโบสถหลังนี้ แต่เดิมมีคูเมืองอยู่ด้านตะวันออก ปัจจุบันกลายเป็นเพียงสระน้ำในวัด และเชื่อว่าเป็นกองบัญชาการฝ่ายเสบียงของกองทัพ ในช่วงศึกสงคราม ซึ่งคาดว่าสร้างในช่วงเวลวใกล้เคียงกับวัดป่าเรไร หรือประมาณปีพุทธศักราช 2210

      วัดขุนก้องเป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่เขที่ 224 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ สังกัดมหานิกายในพระพุทธศาสนา อยู่ในการปกครองของสงฆ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในอำเภอ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2150 และได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2160 มีเนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา
      สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยขุนกอง ซึ่งเป็นนายทหารคุมเสบียงตอนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ ขณะที่ยังไม่ได้ขึ้นครองราชย์ ได้ยกกองทัพไปปราบเขมร มาตั้งทัพอยู่ในเมืองนารอง เป็นผู้สร้างขึ้น และเรียกว่า วัดขุนกอง
      แต่บัดนั้นมาถึงบัดนี้ สร้างมาก่อนพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองสงฆ์ ร.ศ. 121 ประกาศใช้มีอายุยาวนานถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 405 ปี
      ส่วนเด่นของอาคารนี้ คือ ส่วนของอาคารหลังคา ที่เป็นโครงสร้างไม้ และยังมีช่องหน้าต่างคล้ายป้อมปืน 2 ด้าน และรอยร้าวของผนังทำให้ดูเก่าแก่ นอกจากนั้นยังมีประตูไม้ที่แกะสลักเป็นลายต่างๆ ได้อย่างอ่อนช้อยงดงาม
      ตรงประตูกำแพงรอบนอกพระอุโบสถ ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน จะมีรูปปั้นนายทหารและพญาครุฑเฝ้ารักษาอยู่ อีกทั้งยังมีใบเสมาที่ตั้งอยู่บนกลีบบัวเหนือฐานสิงห์ สัดส่วนสวยงามประดับลวดลายเพียงเล็กน้อยอย่างลงตัว
ข้อมูลจาก : แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ภายในวัด
       Wat Khun Kong
      Wat Khun Kong was established in reign of history majesty King Narasuan the Great and his majesty king Eka Dhosarot of Ayudhya kingdom by Khun Kong. A chief army officer of foodstuffs supply untils who follow the two great kings to pushed away the troops of Cambodian power.
      This Buddhist temple believed that the original purposes was to build as the army supply unit head quarter next to the town canal but the landscape was changed become a pond in front of the eastern entrance.
      The construction of the temple expected could be similar to Wat Pa Rae Rai or approximately the year 2210 B.E.

       ภาพถ่ายเมื่อ : 30 สิงหาคม 2558สถานที่ตั้ง : วัดขุนก้อง ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ถ่ายภาพเมื่อ : 30 สิงหาคม 2558
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 31 สิงหาคม 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 4599 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง, ข้อมูลจากป้ายประชาสัมพันธ์


31-08-2015 Views : 4600
      ร่วมกันสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกลิงค์ด้านล่าง... ขอบคุณครับออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

44.221.70.232 =    Sunday 26th May 2024
 IP : 44.221.70.232   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย