ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร      


วัดคูซอด จ.ศรีสะเกษ
สิมเก่า
     โบสถ์หรือสิมวัดคูซอด ก่อสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2449 มีลักษณะเป็นสิมโปร่ง ขนาดเล็ก หันหน้าไปทางทิศตะวันออก แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 4.90 เมตร ยาว 4 เมตร รวมบันไดมีขนาด 2 ห้อง บันไดทางขึ้น 3 ขั้น อยู่ด้านหน้าค่อนไปทางด้านขวา (ทิศเหนือ)เล็กน้อย ตัวสิมก่ออิฐถือปูน ฐานเอวขันสูง ความสูงจากพื้นดินถึงสันหลังคาประมาณ 5.90 เมตร โครงสร้างตัวอาคารมีเสาไม้กลม 6 ต้น ก่อหุ้มด้วยผนังอิฐฉาบปูน ผนังด้านข้างห้องหน้า ก่อลดหลั่นเป็นขั้นบันได ส่วนด้านหน้าก่ออิฐฉาบปูนครึ่งผนังทั้ง 2 ข้าง ห้องด้านหลังก่ออิฐฉาบปูนเต็มผนังทั้ง 3 ด้าน โครงสร้างหลังคาเป็นเครื่องไม้ ทั้งหมดมุงด้วยกระเบื้องดินเผาหางแหลม ด้านนอกอาคารประดับด้วยคันทวยไม้แกะสลัก 6 อัน

      โบราณสถานแห่งนี้ ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถานของชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 17 ง. ลงวันที่ 17 มีนาคม 2542 และกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ 12 ตารางวา เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ พระครูสถิตรัตนาภรณ์ ฐิตคุโณ

      สิมแห่งนี้ ได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551 จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,814,762 บาท โดย สำนักศิลปากรที่ 10 อุบลราชธานี 1,606,000 บาท, กฐิน นางเพียง ศักดิ์เทวินทร์/ญาติ 242,762 บาท


       ภาพถ่ายเมื่อ : 27 กรกฎาคม 2558


ภาพถ่ายเมื่อ : 11 กันยาน 2559


สถานที่ตั้ง : วัดคูซอด ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 1 บ้านคูซอด ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ถ่ายภาพเมื่อ : 27 กรกฎาคม 2558 , 11 กันยายน 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 30 กรกฎาคม 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 5881 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมสถานที่ และถ่ายภาพเอง


Created : 29-07-2015

ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

44.221.73.157 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 44.221.73.157   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย