ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร      

สิม วัดโพธิ์เจติยาราม (เหล่าฮก)
      วัดโพธิ์เจติยาราม (เหล่าฮก) ตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าฮก ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ตามประวัติกล่าวว่า วัดนี้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2356 เดิมชื่อ วัดพระธาตุเหล่าฮก ภายในวัดมีสถานที่สำคัญ คือ สิม (อุโบสถหลังเก่า) ไม่ระบุปีที่สร้าง ลักษณะเป็นสิมทึบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่ออิฐถือปูน หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ภายในสิมประดิษฐานพระปางมารวิชัย ด้านทิศเหนือของสิมเป็นที่ตั้งของพระธาตุ เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2464 แล้วเสร็จ 2470 หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีกำแพงแก้วล้อมรอบ นอกจากนี้ยยังมีธาตุอีก 2 องค์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกรอบพระธาตุ จากการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดี และรูปแบบศิลปกรรม สันนิษฐานว่า โบราณสถานแห่งนี้ จัดอยู่ในศิลปะแบบพื้นถิ่นอีสาน ฝีมือช่างญวน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 24-25
      กรมศิลปากร ได้ดำเนินการบูรณะพระธาตุและสิมวัดโพธิ์เจติยาราม (เหล่าฮก) บ้านเหล่าฮก ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2557-2558

สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม


     
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Wat Pho Chetiyaram (Lao Hok)
      Wat Pho Chetiyaram (Lao Hok) is at Nong Phue Muang Suang Roi Et. The temple original called Wat Phra That Lao Hok, was born in 1813. Its significant religious place are Sim, (the old ordination hall) whose construction date was unidentified, and three chedis containing sacred relics. The hall is brich-and-mortar and in a rectangular form, facing westward. The principal Buddha is in the attitude of subduing Mara. North of Sim stands a chedi containing sacred relics, built in 1921-1927. It faces eastward and is surrounded by a wall. Another two chedis are at the north and the east of the first chedi. From its archaeological and art evidences, Wat Pho Chetiyaram is categorized into a Local Isan and Vietnamese Artisan style, and is presumed to be approximately in 19-20 century.
      the Department of Fine Arts has restored the chedi and Sim of Wat Pho Chetiyaram, at Nong Phue, Muang Suang, Roi Et, in the fiscal year 2014-2015
       ถ่ายภาพเมื่อ : 19 มกราคม 2557 ก่อนการบูรณะ
ธาตุเก่า สิมเก่า สิมใหม่ใหญ่โต
ธาตุเก่า สิมเก่าอยู่ตรงกลางและสิมใหม่
รูปแบบสิม เป็นสิมทึบขนาดเล็ก ก่ออิฐถือปูน ได้รับอิทธิพลช่างญวน
ส่วนบนของสิม หลังคายกชั้น มีมุขยื่นออกมาด้านหน้า
ด้านข้างสิม มีหน้าต่างสามช่อง
ส่วนประกอบหลังคาสิม
ช่อฟ้าทำด้วยไม้ ใบระกาพุพังไปตามกาลเวลา
ช่อฟ้า รูปแบบฉัตรหลังคา
ลักษณะมุขยื่นด้านหน้า
ประตูสิม ทำด้วยไม้ ไม่มีลวดลายประกอบ
ภายในสิม มีฐานชุกชีและพุทธรูปโบราณ ประดิษฐานอยู่
ด้านหลังสิมทึบ กั้นเป็นสามช่องและปั้นเสาหลอกไว้
 Isan Upload
สิมเก่า ถ่ายภาพเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2558 (หลังการบูรณะ)
 Isan Upload
พระธาตุคัมภีร์ (พระธาตุเหล่าฮก) ถ่ายภาพเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2558 (หลังการบูรณะ)
 Isan Upload
สิมและพระธาตุคัมภีร์ (พระธาตุเหล่าฮก) ถ่ายภาพเมื่อ : 28 ธันวาคม 2558 (หลังการบูรณะ)สถานที่ตั้ง : วัดโพธิ์เจติยาราม (เหล่าฮก) ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
ถ่ายภาพเมื่อ : 19 มกราคม 2557 / 18 กรกฎาคม 2558
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 24 มกราคม 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 3510 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง, ข้อมูลจากป้ายกรมศิลปากร


24-01-2014 Views : 3511
      ร่วมกันสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกลิงค์ด้านล่าง... ขอบคุณครับออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

44.221.73.157 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 44.221.73.157   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย