ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)


วัดใต้โพธิ์ค้ำ
      เป็นวัดเก่าแก่สร้างในช่วงเวลาเดียวกับวัดกลางและวัดเหนือ เป็นลักษณะการตั้งวัดขึ้นในชมชนสมัยโบราณซึ่งมีการแบ่งพื้นที่ในชุมชนเป็นบ้านเหนือ บ้านกลาง และบ้านใต้ แต่ละบ้านก็จะมีวัดประจำหมู่บ้าน
      โบสถ์เป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนบนฐานลวดบัว หลังคาจั่วซ้อนกันสามชั้น มีชายคาปีกนกด้านข้าง หัวเสาเป็นปูนปั้นพานหัวเสา คันทวยเป็นรูปพญาครุฑมีรายละเอียดและรูปทรงงดงามหน้าบันเป็นปูนปั้นรูปเทพนมประกอบลายก้านขด ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ศิลปะแบบพื้นบ้านอีสาน
      วัดใต้โพธิ์ค้ำ ตั้งเมื่อ พ.ศ.2341 ในสมัยที่ตั้งเมืองใหม่ๆ สาเหตุที่ได้ชื่อว่าวัดใต้โพค้ำนั้น ไม่มีหลักฐานที่ แน่ชัด แต่พอจะสันนิษฐานได้ว่า เมื่อแรกตั้งอาจจะได้ชื่อเพียงว่า “วัดใต้” เพราะภูมิที่ตั้งของวัดนี้อยู่ทางทิศใต้ของอีก 2 วัด คือวัดกลางและวัดเหนือ วัดที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ เรียกวัดเหนือ วัดที่ตั้งอยู่ระหว่างกลางวัดเหนือกับวัดใต้ เรียกวัดกลาง ดังนั้นวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ จึงได้ชื่อว่าวัดใต้
      เป็นปกติของชาวพุทธที่เมื่อตั้งวัดขึ้นแล้วมักนิยมปลูกต้นโพ (โพธิ์) ไว้ในวัด ถือว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นมงคล และมีความร่มรื่นดีหรือปลูกต้นโพเพราะมีความเชื่อว่า “บวชลูก ปลูกโพธิ์ จะได้บุญ” ระยะแรกๆ วัดใต้นี้คงจะปลูกต้นโพธิ์ไว้ตามความนิยม เมื่อต้นโพธิ์โตขึ้น จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของวัดนี้ไป ผู้คนที่มาทำบุญต่ออายุในวัดนี้มักจะนำไม้มาค้ำที่ต้นโพธิ์ (เพราะมีความเชื่อว่า การนำไม้ง่ามมาค้ำต้นโพธิ์ในวัด ทำให้ต้นไม้แข็งแรง ไม่หักโค่น หมายถึง การค้ำผู้ป่วยให้หายป่วยไข้ และมีอายุยืนต่อไป) เมื่อนานเข้า จะมีไม้ที่คนนำมาค้ำต้นโพธิ์ที่เต็มไปทั่วบริเวณ อาศัยนิมิตที่มีไม้ค้ำต้นโพธิ์มากมายดังกล่าว คนจึงเรียกวัดใต้ว่า วัดใต้มีต้นโพธิ์ไม้ค้ำ เมื่อคนถามกันว่า วัดใต้ไหน ก็จะตอบว่า วัดใต้มีต้นโพธิ์ไม้ค้ำ เมื่อเวลานานเข้าจึงเรียกสั้นๆ ว่า “วัดใต้โพธิ์ค้ำ” จนถึงปัจจุบัน
      ต้นโพธิ์ต้นดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่ ขณะนี้ตั้งอยู่ในบริเวณวัดด้านทิศตะวันตก ติดอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ำ เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของโพธิรุกขเทวดา ที่เรียนเคารพนับถืออยู่ อีกนัยหนึ่ง สาเหตุที่ได้ชื่อว่าวัดใต้โพธิ์ค้ำ อาจจะตั้งชื่อให้เป็นนิมิตดี เพราะคำว่า โพธิ์หมายถึง การตรัสรู้ คือจุดหมายสูงสุดในพระศาสนา เป็นต้น

     สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2 ถนนพรรณนา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
      

28-11-2013 Views : 5473

ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

44.221.73.157 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 44.221.73.157   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย