ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)


วัดประตูชัย (บ้านคำไฮ)
     สิมวัดประตูชัย กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนพิเศษ 4 ง วันที่ 14 มกราคม 2541 และดำเนินการบูรณะในปี พ.ศ.2545
     วัดประตูชัย ชื่อเดิม คือ วัดบ้านไฮ สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2441 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2525 สันนิษฐานว่า สิมเดิมก่อด้วยไม้ ต่อมาราวปี พ.ศ. 2461 ได้มีการปฏืสังขรณ์ขึ้นใหม่ เป็นอาคารก่ออิฐ ทำฐานยกสูง มีระเบียงทางเดินโดยรอบ หลังคาทำทรงจั่ว ๙อนชั้น ซึ่งแต่เดิมมุงด้วยแป้นเกล็ด ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นสังกะสี
     จิตรกรรมของสิมแห่งนี้ เขียนประดับทั้งภายนอกและภายในโดยรอบ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยผนังด้านนอกเขียนเรื่องพระเวสสันดรชาดก วรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องสินไช และเรื่องไตรภูมิ เป็นต้น
     ภายในสิม เขียนภาพพระบถ จำนวนเท่ากับอายุของผู้บริจาคเงินจัดสร้างรูปเขียน

     สถานที่ตั้ง : วัดประตูชัย บ้านประตูชัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
      

28-11-2013 Views : 5336

ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.236.13.53 =    Saturday 25th September 2021
 IP : 3.236.13.53   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย