ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)


วัดสิมนาโก บ้านนาโก อ.กุฉินารายน์ จ.กาฬสินธุ์
     วัดสิมนาโก เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี เป็นวัด ที่ประดิษฐานพระแก้วบุษราคัมพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่งดงามทรงคุณค่าของจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท ซึ่งจัดเก็บโบราณวัตถุของวัด โดยเฉพาะอย่างชิ้นส่วนของสิมไม้เก่า ที่พุพังและได้รับการบูรณะใหม่ให้เป็นสิมปูน โดยช่างญวณ จำลองส่วนประกอบต่างๆ ตามของเดิมทุกอย่าง ค่าสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดในราคา 3 บาท (ซึ่งแพงมากในสมัยนั้น)

     วัดสิมนาโกนี้ เป็นวัดของชุมชนชาวผู้ไทที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ไว้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการผลัดเปลี่ยนมาทำบุญถวายเพลพระสงฆ์กันเป็นประจำ หากนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมวัดในเวลาก่อนเพลและเตรียมอาหารไปด้วย ก็สามารถร่วมทำบุญกับชาวบ้านได้

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท - ติดต่อขอเข้าชมที่กุฏิเจ้าอาวาส

     ประวัติชาวผู้ไท ซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านนากระทิง ฝั่งลาว นำโดยอัญญาครู บุดดี นาโค เมื่อ พ.ศ.2399 ได้ร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้น สิมที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นเป็นศิลปะแบบล้านช้างมีความสวยงามมาก แต่มีสภาพทรุดโทรมลงและถูกรื้อถอนในปี พ.ศ.2543 ชิ้นส่วนของสิมทั้งหมดทางวัดเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท ส่วนหลังคาได้บูรณะใหม่เพื่อให้ป้องกันแดด ลม ฝน ได้ดียิ่งขึ้น


สิ่งน่าสนใจ
      พระแก้วบุษราคัม มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าพระพุทธรัตนสิมมาบุษราคัมมิ่งมงคล ประดิษฐานอยู่ในบุษบกไม้ในกุฏิเจ้าอาวาส เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องขนาดเล็กปางสมาธิ แกะสลักจากอัญมณีแก้วโกเมนประดับพลอยสีเหลือง สร้างโดยเจ้าคุณสมเด็จพระอาจารย์โต ในปี พ.ศ.2408 และสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อัญเชิญมาประดิษฐานในบุษบกไม้เคลือบยางไม้สีน้ำตาลแดงประเปลือกหอยซึ่งมีลวดลายฉลุสวยงามประณีต เป็นบุษบกเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยเดียวกับการหล่อพระพุทธรูป

      พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชาวผู้ไท บ้านนาโก ตั้งอยู่ใกล้ๆ สิม เป็นอาคารแบบผสม หลังคาเป็นแบบช่างญวณ ประดับไปด้วยไม้แกะสลัก มากมายเต็มพื้นที่ ภายในจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้แบบพื้นบ้านซึ่งส่วนใหญ่ทำด้วยไม้ของชาวผู้ไท พระเก่า ชิ้นส่วนของสิมไม้หลังเก่า และงานพุทธศิลปอีสานเป็นจำนวนมาก

      ชิ้นส่วนสิมเก่า เป็นชิ้นส่วนงานไม้แกะสลักที่ประดับตกแต่งสิมหลังเก่าซึ่งสร้างขึ้นในเวลาเดียวกับการตั้งวัด ชิ้นส่วนที่เก็บไว้ยังอยู่ในสภาพดี เป็นศิลปะแบบล้านช้างงดงามด้วยฝีมือช่างชั้นสูงซึ่งสะท้อนถึงความงดงามในอดีตของสิมหลังนี้ได้เป็นอย่างดี เช่น บานประตูหน้าต่าง คันทวยนาคสะดุ้ง รางรดน้ำ ลวดลายคิ้วกรอบ ลายฉลุส่วนต่างๆ เป็นต้น

      ข้อสังเกตเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท วัดสิมนาโก เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีศักยภาพในเรื่องจำนวนสิ่งของ ขณะที่เรื่องข้อมูลของสิ่งของที่จัดแสดงยังคงเป็นข้อมูลพื้น ๆ คือ มีคำอธิบายแค่พอให้ทราบคืออะไร แต่ยังขาดการเน้นในรายละเอียดของตัวสิ่งของแต่ละชิ้นว่าได้มาอย่างไร และมีประโยชน์หรือใช้ทำอะไร ประเด็นที่สำคัญคือ พิพิธภัณฑ์นำเอาชื่อ "ผู้ไท" เป็นชื่อของพิพิธภัณฑ์ ทำให้ผู้เข้าชมอาจนึกไปได้ว่า ถ้ามาดูพิพิธภัณฑ์แล้วน่าจะได้ข้อมูลกลับไปว่า "ผู้ไท" เป็นใคร มาจากที่ไหน มาทำอะไร และอย่างไร มีรูปแบบทางวัฒนธรรมแตกต่างจากชนกลุ่มอื่นอย่างไร
      แต่เมื่อได้ไปชมพิพิธภัณฑ์แล้ว ข้อมูลที่ได้รับทราบเกี่ยวกับชาวผู้ไทกลับน้อยมาก นอกจากที่ได้รู้จักว่าเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านของชาวผู้ไทที่บ้านนาโกนั้นมีอะไรบ้าง ซึ่งเชื่อว่าพระสงฆ์ที่เป็นวิทยากร หรือชาวบ้านเองคงมีความรู้ตรงนี้มาก หากผู้ที่มาชมต้องการได้ความรู้ อาจจะต้องใช้วิธีการซักถามจากตัวบุคคลมากกว่าที่จะอ่านคำอธิบาย

สถานที่ตั้ง : บ้านนาโก ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
       ถ่ายภาพเมื่อ : 2 มกราคม 2557
ด้านหน้าสิมและหอแจก
ด้านหน้าสิม หลังคาสร้างใหม่ ให้แข็งแรงกว่าของเก่า ซึ่งมุงสังกะสี
หอแจก รูปแบบช่างญวน
ด้านหลังสิม เป็นสิมทึบ เข้า-ออก ด้านหน้าอย่างเดียว
หัวพญานาค ฮางฮด (รางรดน้ำพระพุทธรูป)
ภาพพระบฏ หน้าต่างสิม
ภาพวาด บนหน้าต่างสิม
พระพุทธรูปโบราณข้างๆ สิม
ส่วนประกอบด้านบนของสิม
ภาพวาด บนหน้าต่างสิม
ภาพวาด บนหน้าต่างสิม
ภาพวาด บนหน้าต่างสิม
คันทวยหรือแขนนาง จำลองแบบจากคันทวยไม้ของเดิม
คันทวยหรือแขนนาง จำลองแบบจากคันทวยไม้ของเดิม
หลังคาหอแจก รูปแบบสัตว์สัญลักษณ์สไตล์ช่างญวน
ป้าย พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท
ช่อฟ้ากุฏิ จำลองแบบสิมไม้เก่า
ช่อฟ้ากุฏิ จำลองแบบสิมไม้เก่า
หางหงส์ จำลองแบบจากสิมไม้เก่า
ภายในห้องโถง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท
ภายในห้องโถง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท
ภายในห้องโถง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท
ภาพการแต่งกายของสตรีชาวผู้ไท
ภายในห้องโถง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท
ส่วนประกอบของสิมไม้เก่า
ส่วนประกอบของสิมไม้เก่า
ส่วนประกอบของสิมไม้หลังเก่า
หีบใบลาน
ภาพวาดพระบฏโบราณ
ภาพวาดพระบฏโบราณ
พระแกะสลักไม้โบราณ
ส่วนประกอบของสิมไม้หลังเก่า
เสาธรรมาส (เสาธรรมาสเสาเดียว ได้มาจากวัดโพธิ์ชัย บ้านหนองห้าง)
ภายในห้องโถง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท เงินพดด้วงและเหรียญต่างๆ
ภายในห้องโถง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท
ภายในห้องโถง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท
ภายในห้องโถง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท
ภายในห้องโถง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท
ภายในห้องโถง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท
ภายในห้องโถง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท เงินโบราณ
ภายในห้องโถง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท เงินต่างๆ
ภายในห้องโถง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท ของโบราณต่าง ๆ
ภายในห้องโถง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท ซากฟอสซิล
ชุดครุย ศ.เกียรติคุณ ดร.พระครูเมตตาคุณภรณ์
ภายในห้องโถง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท
ภายในห้องโถง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท
ภายในห้องโถง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท
ภายในห้องโถง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท
ภายในห้องโถง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท
ภายในห้องโถง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท ส่วนประกอบของสิมไม้หลังเก่า
ภายในห้องโถง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท ส่วนประกอบของสิมไม้หลังเก่า
ซากกุฏิโบราณ ข้างๆ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท
ซากกุฏิโบราณ ข้างๆ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท
ต้นบง ที่นำยางมาใช้ในงานก่อสร้าง
พระครูกิตติธรรมาภินันท์ รองเจ้าคณะอำเภอกุฉินารายณ์ (ท่านเป็นผู้บรรยายและอนุญาตให้เข้าชม)
พระพุทธรัตนสิมมาบุษราคัมมิ่งมงคล (พระแก้วบุษราคัม)

09-01-2014 Views : 3752

ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

3.233.232.160 =    Saturday 20th July 2024
 IP : 3.233.232.160   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย