ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)


วัดพิจิตรสังฆาราม จ.มุกดาหาร
     ธรรมาสน์เสาเดียวภายในวัดพิจิตรสังฆาราม
     ธรรมาสน์เสาเดียว สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๓ หมดเงิน ๑๑๓ บาทถ้วน ลักษณะเป็นธรรมาสน์ที่สร้างขึ้น โดยให้ตั้งอยู่บนเสาไม้หนึ่งต้น ไม้ที่นำมาใช้ทำเสา และส่วนประกอบอื่น ๆ เป็นไม้เนื้อแข็ง แบ่งความสูงของธรรมาสน์ออกเป็นสามส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นฐาน มีคันทวยแกะสลักเป็นรูปพญานาคสี่ตัว วางไว้สี่ทิศ เป็นคันทวยหรือแขนนาง ซึ่งคันทวยแต่ละตัวลายไม่เหมือนกัน ทำหน้าที่รับน้ำหนักของธรรมาสน์ ส่วนที่สอง เป็นชั้นธรรมาสน์ห้องสี่เหลี่ยมจตุรัส มีหน้าต่างสามบาน บานประตูหนึ่งบาน ซึ่งมีลักษณะคล้ายหน้าต่าง ส่วนที่สามเป็นหลังคาธรรมาสน์ สร้างเป็นเก๋งห้าชั้น ลดหลั่นขึ้นไปถึงยอดสูงสุด การขึ้นธรรมาสน์ของพระ จะใช้บันไดไม้พาดด้านหลัง เมื่อไม่ได้ขึ้นเทศน์ ก็จะนำบันไดไปเก็บไว้

     วัดพิจิตรสังฆาราม สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๔ นำโดยพระเหรีญญ - เจ้าไชยมาส - เจ้าราชรินทร - นายติว พร้อมด้วยชาวบ้านร่วมกันสร้าง โรงธรรมหรือหอแจกหลังแรก สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๙ หลังปัจจุบันบูรณะเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นวัดที่อนุรักษ์ ธรรมาสน์เสาเดียว ซึ่งตั้งอยู่บนศาลาการเปรียญ (โรงธรรมหรือหอแจก) เป็นธรรมาสน์เสาเดียวที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด

     หอแจกหรือโรงธรรมหรือศาลาการเปรียญ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ “ธรรมาสน์เสาเดียว” ที่วัดพิจิตรสังฆาราม บ้านโนนยาง ยังคงใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของชาวบ้านและพระสงฆ์ ทั้งในวันธรรมดาและในวันธรรมสวนะหรือวันพระตลอดมาจนถึงปัจจุบัน


สถานที่ตั้ง : บ้านโนนยาง ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

       ภาพถ่ายเมื่อ : ๒๕ มกาคม ๒๕๕๘

16-01-2015 Views : 1862

ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

100.26.176.111 =    Monday 15th July 2024
 IP : 100.26.176.111   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย