ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร      

มณฑป วัดสว่างสุทธาราม จ.ขอนแก่น
      วัดสว่างสุทธาราม ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ.2470 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2476 พระมณฑปสร้างปี พ.ศ. 2484
ลักษณะรูปแบบศิลปกรรม
      เป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ฐานสูง มีบันไดนาคทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ประดับตกแต่งด้วยปูนปั้น ภายในอาคารประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง หลังคาทรงปั้นหยายอดแหลมซ้อนกัน ๓ ชั้น มุงด้วยกระเบื้องดินเผาหางมนไม่เคลือบ หลังคาชั้นล่างสุดแผ่คลุมอาคารมณฑปและพื้นลาน โดยมีเสารองรับโดยรอบ เป็นเสาปูนทรงสี่เหลี่ยม ที่โคนเสาตกแต่งเป็นบัว ระหว่างช่องเสาด้านบนทำเป็นวงโค้งเชื่อมต่อกันโดยรอบ ผนังเหนือวงโค้งตกแต่งด้วยปูนปั้นนูนต่ำลวดลายพันธุ์พฤกษาทาสีทับลวยลายอีกชั้นหนึ่ง
อายุสมัย :    สร้างปี พ.ศ. -2484 หรือประมาณ 60 ปีมาแล้ว
ประเภทโบราณสถาน:    ศาสนสถานในพุทธศาสนา พระมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง
ลักษณะการใช้งานในปัจจุบัน:    ยังคงใช้งานอยู่
การดำเนินงาน:    ปี พ.ศ. 2542 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น อนุรักษ์ซ่อมแซมพระมณฑปใหม่ทั้งหลัง เนื่องจากส่วนประกอบที่เป็นไม้ผุพังไปมาก โดยรักษารูปแบบศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมเดิมเอาไว้
การขึ้นทะเบียน:    ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 29 ง วันที่ 26 มีนาคม 2544 พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ 11.73 ตารางวา

ที่มาของข้อมูล :
   1.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 29 ง หน้า 9 วันที่ 26 มีนาคม 2544
   2.สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น ,รายงานการสำรวจขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
   พระมณฑปวัดสว่างสุทธาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น , 2543.
วัดสว่างสุทธาราม
บ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


     

       ถ่ายภาพเมื่อ : 7 มีนาคม 2559
มณฑป วัดสว่างสุทธาราม
มณฑป วัดสว่างสุทธาราม
มณฑป วัดสว่างสุทธาราม
มณฑป วัดสว่างสุทธาราม
มณฑป วัดสว่างสุทธาราม
มณฑป วัดสว่างสุทธาราม
มณฑป วัดสว่างสุทธาราม
มณฑป วัดสว่างสุทธาราม
มณฑป วัดสว่างสุทธาราม
มณฑป วัดสว่างสุทธาราม
มณฑป วัดสว่างสุทธาราม
มณฑป วัดสว่างสุทธาราม
มณฑป วัดสว่างสุทธาราม
มณฑป วัดสว่างสุทธารามสถานที่ตั้ง : มณฑป วัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ถ่ายภาพเมื่อ : 6 มีนาคม 2559
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 7 มีนาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 2328 ครั้ง
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชมและถ่ายภาพเอง, ข้อมูลจาก www.finearts.go.th


07-03-2016 Views : 2329
      ร่วมกันสนับสนุนเว็บไซต์นี้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกลิงค์ด้านล่าง... ขอบคุณครับออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

44.221.70.232 =    Sunday 26th May 2024
 IP : 44.221.70.232   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย