ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)


วัดนรวราราม จ.มุกดาหาร
     สิม (อุโบสถ) วัดนรวราราม ปรากฏหลักฐานเขียนไว้ที่หน้าบันว่า สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ ตัวอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันตก แผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔ เมตร ขนาด 3 ห้อง รวมมุขหน้า บันไดขึ้นทางด้านหน้า ๑ ข้าง ลักษณะเป็นบันไดผายออก ราวบันไดปูนปั้นรูปพญานาค บานประตูทำด้วยไม้แกะสลักนูนต่ำลวดลายพันธุ์พฤกษา เหนือประตูเป็นรูปซุ้มโค้งตกแต่งด้วยภาพลายเส้นรูปดอกบัวและดอกไม้ ประดับด้วยกระจกเงาวงกลมเล็กๆ ผนังด้านข้างมีหน้าต่างไม้ด้านละ ๑ ช่อง

     ฝ้าเพดานทำด้วยไม้ หลังคาวางซ้อนกัน ๓ ชั้น มุงด้วยไม้แป้นเกล็ด ครอบสันหลังคาทำด้วยไม้แกะสลักมีช่อฟ้าตรงกลาง ปั้นลมชั้นบนและชั้นรองทำด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปนาคพันกัน หางหงส์เป็นรูปเศียรนาค ปั้นลมชั้นล่างสุดแกะสลักเป็นรูปนาคเกี่ยวหางทอดลำตัวขึ้นด้านบนชนกับช่อฟ้าไม้ แผงปิดคอสองไม้แกะสลักเป็นรูปพญานาค รูปดอกไม้ รูปคน ตรงลางดอกไม้ประดับด้วยกระจกเงารูปวงกลมและทาสี เชิงชายไม้แกะสลักเป็นรูปนาคเกี๋ยวหางเป็นคู่แล้วทาสี

      หน้าบันด้านหน้าตรงช่องกลางปั้นปูนนูนต่ำเป็นรูปพญาครุฑอยู่ในซุ้มโค้ง รับกับบัวหัวเสา สองข้างของหน้าบันมีภาพจิตรกรรมลายเส้นมีรูปลักษณะคล้ายต้นโพธิ์ กำหนดอายุการสร้างอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ อิทธิพลศิลปะพื้นบ้านผสมผสานกับศิลปะสกุลช่างญวน


     กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานวัดนรวราราม เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง พื้นที่โบราณสถาน ๑ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา และบูรณะซ่อมแซม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕

สถานที่ตั้ง : บ้านหนองโอ ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

       ภาพถ่ายเมื่อ : ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘

16-01-2015 Views : 3058

ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

100.26.176.111 =    Monday 15th July 2024
 IP : 100.26.176.111   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย