ฮุปแต้มอีสาน, สิมอีสาน (Isan Mural Painting and Isan Temple Architectures)
 สิม หอไตร ฮูปแต้ม

(วางเมาส์บนรูปภาพ เพื่อดูส่วนขยายภาพ)

+ เพิ่ม | - ลด ขนาดตัวอักษร    

วัดสุวรรณาวาส
     สิมโบราณวัดสุวรรณาวาส ตั้งอยู่ทางด้านทางทิศเหนือของบริเวณวัดสุวรรณาวาส บ้านโคกพระ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ติดกับถนนถีนานนท์ มหาสารคาม-กาฬสินธุ์ มีขนาดความกว้าง 3.45 เมตร ยาว 7.50 เมตร ตัวสิมหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออก หลังคาด้านบนเป็นรูปทรงหน้าจั่ว 2 ชั้นมุงด้วยไม้กระดานปลายมุมจั่วและมุมชายคาจะเป็นไม้แกะสลักรูปหัวพญานาค ด้านข้างทั้งสองด้านโบกด้วยดินเหนียว มีคันทวยรูปพญานาคชูหางขึ้นด้านบนในลักษณะค้ำยันชายคาไว้ด้านละ 5 อัน รวม 10 อัน แต่ละด้านจะมีหน้าต่างด้านละ 4 ช่องรวม 8 ช่อง แต่ละช่องประกอบด้วยหน้าต่าง 2 บาน โดยเปิดเข้ามาทางด้านในของตัวสิม ลักษณะภายในสิมฟ้าเพดานบุด้วยไม้กระดาน และมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายใน ลักษณะภายนอกด้านหน้าทางเข้าจะเป็นประตูไม้ 2 บานเปิดเข้าไปทางด้านใน ประตูทั้งสองบานแกะสลักเป็นรูปพระอินทร์ยืนประทับอยู่บนพระราหูอมจันทร์ (ปัจจุบันได้ทำขึ้นมาใหม่แทนของเก่าที่ถูกลักขโมยไปเมื่อปีพ.ศ. 2549)

     สิมโบราณวัดสุวรรณาวาสเป็นสถาปัตยกรรมพื้นบ้านอีสานทั่วๆ ไป ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมของสงฆ์ ปัจจุบันสิมวัดสุวรรณาวาสได้ประกาศขึ้นทะเบียนกรมศิลปากร และทางวัดได้เลิกใช้ประโยชน์ โดยได้สร้างพระอุโบสถตามสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ขึ้นมาทดแทน แต่ทางวัดยังคงอนุรักษ์ ปฏิสังขรณ์ไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ศึกษา ค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 ข่าวอัพเดท ข่าวสารอัพเดทสถานที่ :
คันทวย
ภาพเปรียบเทียบคันทวย ก่อนและหลังการบูรณะ

ข่าวทั้งหมด 1 ข่าว
           ภาพถ่ายก่อนการบูรณะครั้งหลังสุด เมื่อปี พ.ศ. 2555 (2012)


 Isan Upload ภาพถ่ายระหว่างการบูรณะ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2558 (2015) Isan Upload ภาพถ่ายหลังการบูรณะ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 (2015)
สถานที่ตั้ง : บ้านกันทรวิชัย ตำบลกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ถ่ายภาพเมื่อ : ก่อนการบูรณะ 2555, ระหว่างการบูรณะ 21 กุมภาพันธุ์ 2558, หลังการบูรณะ 24 กรกฎาคม 2558
วันติดตั้งหน้าเว็บ : 28 พฤศจิกายน 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 4997 ครั้ง
ข้อมูล : ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
หมายเหตุ : เว็บมาสเตอร์เดินทางไปชม และถ่ายภาพเอง


28-11-2013 Views : 4998

ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing  Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Thailand
www.artnana.com

44.221.73.157 =    Sunday 16th June 2024
 IP : 44.221.73.157   คนที่กำลังอ่าน   Bookmark and Share   
Russia รัสเซีย  เรียนรัสเซีย  ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย